DRAFT, June 28, 1998.

The WRR Sample of Nations: Table 6

Alternative choices for the plural form column.
X WRR WRR without )$WRYM WRR with )$WRM WRR without LWDYM Common Sense Extension Explicit Plural In Chapter Keep H All With H
 1   GMR               GMRYM             
 2   MGWG               MGWGYM             
 3   MDY   MDYM   MDYM   MDYM   MDYM   MDYM         MDYM   HMDYM 
 4   YWN   YWNYM   YWNYM   YWNYM   YWNYM   YWNYM   YWNYM      YWNYM   HYWNYM 
 5   TBL               TBLYM             
 6   M$K               M$KYM             
 7   TYRS               TYRSYM             
 8   )$KNZ               )$KNZYM             
 9   RYPT               RYPTYM             
 10   TGRMH                            
 11   )LY$H                            
 12   TR$Y$               TR$Y$YM             
 13   KTYM   KTYM   KTYM   KTYM   KTYM   KTYM   KTYM   KTYM   KTYM   HKTYM 
 14   DDNYM   DDNYM   DDNYM   DDNYM   DDNYM   DDNYM   DDNYM   DDNYM   DDNYM   HDDNYM 
 15   KW$   KW$YM   KW$YM   KW$YM   KW$YM   KW$YM   KW$YM      KW$YM   HKW$YM 
 16   MCRYM   MCRYM   MCRYM   MCRYM   MCRYM   MCRYM   MCRYM      MCRYM   HMCRYM 
 17   PW+               PW+YM             
 18   KN(N   KN(NYM   KN(NYM   KN(NYM   KN(NYM   KN(NYM   KN(NYM      KN(NYM   HKN(NYM 
 19   SB)   SB)YM   SB)YM   SB)YM   SB)YM   SB)YM   SB)YM      SB)YM   HSB)YM 
 20   XWYLH                            
 21   SBTH                            
 22   R(MH                            
 23   SBTK)               SBTK)YM             
 24   $B)   $B)YM   $B)YM   $B)YM   $B)YM   $B)YM   $B)YM      $B)YM   H$B)YM 
 25   DDN   DDNYM   DDNYM   DDNYM   DDNYM   DDNYM   DDNYM      DDNYM   HDDNYM 
 26   LWDYM   LWDYM   LWDYM   LWDYM   LWDYM   LWDYM   LWDYM   LWDYM   LWDYM   HLWDYM 
 27   (NMYM   (NMYM   (NMYM   (NMYM   (NMYM   (NMYM   (NMYM   (NMYM   (NMYM   H(NMYM 
 28   LHBYM   LHBYM   LHBYM   LHBYM   LHBYM   LHBYM   LHBYM   LHBYM   LHBYM   HLHBYM 
 29   NPTXYM   NPTXYM   NPTXYM   NPTXYM   NPTXYM   NPTXYM   NPTXYM   NPTXYM   NPTXYM   HNPTXYM 
 30   PTRSYM   PTRSYM   PTRSYM   PTRSYM   PTRSYM   PTRSYM   PTRSYM   PTRSYM   PTRSYM   HPTRSYM 
 31   KSLXYM   KSLXYM   KSLXYM   KSLXYM   KSLXYM   KSLXYM   KSLXYM   KSLXYM   KSLXYM   HKSLXYM 
 32   PL$TYM   PL$TYM   PL$TYM   PL$TYM   PL$TYM   PL$TYM   PL$TYM   PL$TYM   PL$TYM   HPL$TYM 
 33   KPTRYM   KPTRYM   KPTRYM   KPTRYM   KPTRYM   KPTRYM   KPTRYM   KPTRYM   KPTRYM   HKPTRYM 
 34   CYDN   CYDNYM   CYDNYM   CYDNYM   CYDNYM   CYDNYM   CYDNYM      CYDNYM   HCYDNYM 
 35   XT   XTYM   XTYM   XTYM   XTYM   XTYM   XTYM      XTYM   HXTYM 
 36   HYBWSY   YBWSYM   YBWSYM   YBWSYM   YBWSYM   YBWSYM      YBWSYM   HYBWSYM   HYBWSYM 
 37   H)MRY   )MRYM   )MRYM   )MRYM   )MRYM   )MRYM      )MRYM   H)MRYM   H)MRYM 
 38   HGRG$Y   GRG$YM   GRG$YM   GRG$YM   GRG$YM   GRG$YM      GRG$YM   HGRG$YM   HGRG$YM 
 39   HXWY   XWYM   XWYM   XWYM   XWYM   XWYM      XWYM   HXWYM   HXWYM 
 40   H(RQY   (RQYM   (RQYM   (RQYM   (RQYM   (RQYM      (RQYM   H(RQYM   H(RQYM 
 41   HSYNY   SYNYM   SYNYM   SYNYM   SYNYM   SYNYM   SYNYM   SYNYM   HSYNYM   HSYNYM 
 42   H)RWDY   )RWDYM   )RWDYM   )RWDYM   )RWDYM   )RWDYM      )RWDYM   H)RWDYM   H)RWDYM 
 43   HCMRY   CMRYM   CMRYM   CMRYM   CMRYM   CMRYM      CMRYM   HCMRYM   HCMRYM 
 44   HXMTY   XMTYM   XMTYM   XMTYM   XMTYM   XMTYM      XMTYM   HXMTYM   HXMTYM 
 45   (YLM               (YLMYM             
 46   )$WR   )$WRYM      )$WRM   )$WRYM   )$WRYM         )$WRYM   H)$WRYM 
 47   )RPK$D               )RPK$DYM             
 48   LWD   LWDYM   LWDYM   LWDYM      LWDYM   LWDYM      LWDYM   HLWDYM 
 49   )RM   )RMYM   )RMYM   )RMYM   )RMYM   )RMYM   )RMYM      )RMYM   H)RMYM 
 50   (WC               (WCYM             
 51   XWL               XWLYM             
 52   GTR               GTRYM             
 53   M$               M$YM             
 54   $LX               $LXYM             
 55   (BR   (BRYM   (BRYM   (BRYM   (BRYM   (BRYM   (BRYM      (BRYM   H(BRYM 
 56   PLG               PLGYM             
 57   YQ+N               YQ+NYM             
 58   )LMWDD               )LMWDDYM             
 59   $LP               $LPYM             
 60   XCRMWT               XCRMWTYM             
 61   YRX               YRXYM             
 62   HDWRM               HDWRMYM             
 63   )WZL               )WZLYM             
 64   DQLH                            
 65   (WBL               (WBLYM             
 66   )BYM)L               )BYM)LYM             
 67   )WPR               )WPRYM             
 68   YWBB               YWBBYM             

Back to the Torah Codes page
Back to the Mathematical Miracles page

© Copyright (1998) Dror Bar-Natan drorbn@math.huji.ac.il, Brendan McKay bdm@cs.anu.edu.au, and Shlomo Sternberg shlomo@math.harvard.edu.