DRAFT, June 28, 1998.

The WRR Sample of Nations: Table 14

Comment: To save space, we only display those nations for which the fields in the table are non-empty.

The identifications appearing in Kasher's "Torah Shelemah".
X WRR - Modified Ginsburger Kasher Modified Kasher Modified Kasher, reducing וו
 1   רמג   יקירפא   הייממרג איממרג יקירפא
איינמרג 
 היממרג איממרג יקירפא
אינמרג 
 היממרג איממרג יקירפא
אינמרג 
 2   גוגמ   אינמרג   הייתיג אתניג אייתוג
אידנק איינמרג אינמרג
םיטיש 
 אינמרג היתיג אתניג איתוג
םיטיש אידנק 
 אינמרג היתיג אתניג איתוג
םיטיש אידנק 
 3   ידמ   ידמה   אינודקמ ןדמה יידמה יאדמה   אינודקמ ןדמה ידמה יאדמה   אינודקמ ןדמה ידמה יאדמה 
 4   ןוי   אינודקמ   ןודקומ סוסיכוא סוסווא
אינידקמ אינודקמ אינודקומ 
 ןודקומ סוסיכוא סוסווא
אינודקמ אינודקומ 
 ןודקומ סוסוא סוסיכוא
אינודקמ אינודקומ 
 5   לבת   איניתי   היינתו אינוסיא יקיינוא
הייניתי איניתי רבוט
אינתי 
 הינתו אינוסיא יקינוא
היניתי איניתי רבוט
אינתי 
 הינתו אינוסיא יקינוא
היניתי איניתי רבוט
אינתי 
 6   ךשמ   איסומ   איסומ אייסנא איסוא
יכשומ הייסומ אייסומ
איסוס 
 היסומ איסומ איסנא איסוא
איסוס יכשומ 
 היסומ איסומ איסנא איסוא
איסוס יכשומ 
 7   סרית   יקרת   אקרת יקיירת היסארת סרפ
יקרת 
 אקרת יקירת היסארת סרפ
יקרת 
 אקרת יקירת היסארת סרפ
יקרת 
 8   זנכשא   איסא   אייסא איסא   איסא   איסא 
 9   תפיר   יוכרפ   בידח תיידה ףיידה תפיד
ןוכרפ יוכרפ יווכרפ
יווסרפ 
 בידח תידה ףידה תפיד
ןוכרפ יוכרפ יווכרפ
יווסרפ 
 בידח תידה ףידה תפיד
יוסרפ ןוכרפ יוכרפ 
 10   המרגת   האירברב   אייקינמריג איירברב האירברב
איינמרג אינמרג איקנומרג
היקינמרג 
 איקינמריג האירברב אירברב
היקינמרג אינמרג איקנומרג 
 איקינמריג האירברב אירברב
היקינמרג אינמרג איקנומרג 
 11   השילא   סלא   ססרטסלא סוסרטסלא וסלא סלא   ססרטסלא סוסרטסלא וסלא סלא   ססרטסלא סוסרטסלא וסלא סלא 
 12   שישרת   ססרט   ססרת ססרט סוסרט   ססרת ססרט סוסרט   ססרת ססרט סוסרט 
 13   םיתכ   איכא   אילטיא היבא הייווזבא
אייכא איזכא ןוילטיא 
 אילטיא היבא היווזבא
איכא איזכא ןוילטיא 
 אילטיא היבא היוזבא
איכא איזכא ןוילטיא 
 14   םינדד   אינדרד   אינדרוד אינדוד אינדד
היינדרד איינדרד אינדרד
םינדור 
 אינדרוד אינדוד אינדד
םינדור הינדרד אינדרד 
 אינדרוד אינדוד אינדד
םינדור הינדרד אינדרד 
 15   שוכ   ברע   איברע   ברע   ברע 
 17   טופ   קרחילא   קרחילא קורחילא   קרחילא קורחילא   קרחילא קורחילא 
 19   אבס   יאריניס   יאריניס   יאריניס   יאריניס 
 20   הליוח   יקידניה   יקדנה יקידניה   יקדנה יקידניה   יקדנה יקידניה 
 21   התבס   יארמס   ןתסיקס יארמס יאדמס   ןתסיקס יארמס יאדמס   ןתסיקס יארמס יאדמס 
 22   המער   בול   סוניטירומ סוניטירוומ יאבול   בול   בול 
 23   אכתבס   יאגניז   ןתסיקס יאגניז   ןתסיקס יאגניז   ןתסיקס יאגניז 
 24   אבש   רגרמז דגרמז   רגרמז דגרמז דגדמז   רגרמז דגרמז דגדמז   רגרמז דגרמז דגדמז 
 25   ןדד   גזמ   גזמ   גזמ   גזמ 
 26   םידול   םיטווינ   םיטווינ םיטוויג   םיטווינ םיטוויג   םיטוינ םיטויג 
 27   םימנע   םיטויסרמ
םיטוירמ 
 םיטויסרמ םיטוירמ םיטויטרמ   םיטויסרמ םיטוירמ םיטויטרמ   םיטויסרמ םיטוירמ םיטויטרמ 
 28   םיבהל   םיקוויל   םטילופטנפ םיקוויל   םטילופטנפ םיקוויל   םטילופטנפ םיקויל 
 29   םיחתפנ   םיניכסטנפ   םיניכסטנפ םיטסול   םיניכסטנפ םיטסול   םיניכסטנפ םיטסול 
 30   םיסרתפ   םיטויסנ   םיסוליפ םיטויסנ   םיסוליפ םיטויסנ   םיסוליפ םיטויסנ 
 31   םיחלסכ   יטילופטנפ   יטולופטנפ םינכסטנפ
היטילופטנפ 
 יטולופטנפ םינכסטנפ
יטילופטנפ 
 יטולופטנפ םינכסטנפ
יטילופטנפ 
 33   םירתפכ   םיקדופק   םיקטופק םיקדופק   םיקטופק םיקדופק   םיקטופק םיקדופק 
 39   יוחה      םילופירט ןודלח   םילופירט ןודלח   םילופירט ןודלח 
 40   יקרעה      ןנבילד-אקרא אקרא   ןנבילד-אקרא אקרא   ןנבילד-אקרא אקרא 
 41   יניסה   םיסותנא
םיסותרא
םיסורפכ 
 הייסותרא םיסותנא םיסוטנא
םיסורפכ םיסותרא 
 היסותרא םיסותנא םיסוטנא
םיסורפכ םיסותרא 
 היסותרא םיסותנא םיסוטנא
םיסורפכ םיסותרא 
 42   ידוראה   םיסדור   םיסטול דוורא םינדירטנא
םיסדור סודור 
 םיסטול דוורא םינדירטנא
םיסדור סודור 
 םיסטול דורא םינדירטנא
םיסדור סודור 
 43   ירמצה   םיצמוח   םיצמח ץמח םיצמוח   םיצמח ץמח םיצמוח   םיצמח ץמח םיצמוח 
 44   יתמחה   םיכויטנא   םיוכטנא םיכויטנא איכוטנא
הינפיפ 
 םיוכטנא םיכויטנא איכוטנא
הינפיפ 
 םיוכטנא םיכויטנא איכוטנא
הינפיפ 
 46   רושא      הארותא רותא הארושא
קליס חנ היירותא 
 קליס חנ הירושא הארושא   קליס חנ הירושא הארושא 

Back to the Torah Codes page
Back to the Mathematical Miracles page

© Copyright (1998) Dror Bar-Natan drorbn@math.huji.ac.il, Brendan McKay bdm@cs.anu.edu.au, and Shlomo Sternberg shlomo@math.harvard.edu.