Alisa Chistopolskaia (she/her)

Graduate Student

Office: PG207 (PGB - 45 St. George St.)

E-mail: alisa.chistopolskaia@mail.utoronto.ca